สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานถ้วยรางวัล

ไทยรวมใจ เดิน - วิ่ง รักเรารักโลก ลดละขยะโฟม

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

Love World Less Waste 2020 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95